21 februari 2024

Wistor als Common Data Environment (CDE) voor gemeente Utrecht

In het afgelopen jaar won BIM-Connected de aanbesteding voor de bouw van een assetinformatievoorziening voor de Gemeente Utrecht; Dé manier waarop wordt voorzien in informatie over objecten (assets) in de Openbare ruimte.

Als BIM-Connected zijn we enorm trots dat de gemeente Utrecht heeft gekozen voor de visie om te werken met open data standaarden waarmee data wordt losgekoppeld van applicaties. Met deze innovatieve oplossing is efficiënter en duurzamer beheer van informatie niet ver weg. Samen met Visma | iASSET, die verantwoordelijk zijn voor het Basis Beheersysteem Openbare Ruimte, zetten we met de gemeente de juiste stappen in de digitale transitie en het data gedreven werken.

 

De kracht van het Wistor platform bij deze opdracht is:

👉 Het platform wordt geconfigureerd om de data(sets) heen.

👉 Data hosten op basis van Linked Data

👉 Makkelijk gebruiken en toepassen van open standaarden (NEN3610, NEN2660, IMBOR)

👉 Sluit aan op de Common Ground principes van gemeenten

👉 Integreert én valideert de data automatisch

👉 Viewer functionaliteit

In de komende tijd zullen meerdere applicaties geconnect worden op de CDE, waarmee meer informatie centraal en geharmoniseerd ter beschikking is.

#Wistor #CDE #MakingDataValuable

Categorieën

Delen