28 maart 2023

BIM-Connected tekent digiAkkoord

Versnelling digitalisering en ketenoptimalisatie.

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende vorige week het nieuwe digiAkkoord tot 2030. BIM-Connected was er één van.

Het digiAkkoord is tot 2030 een duidelijke nieuwe stap in het sneller benutten van digitaliseringskansen in onze sector. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn belangrijke randvoorwaarden om maatschappelijke en individuele opgaven voor elkaar te krijgen.

Meer informatie over het digiAkkoord hier te lezen.

15 maart 2023

Goud voor Linked Data Architecture Construction Summer School 2023! 🏅

We zijn blij dat we dit jaar een gouden sponsor zijn van de LDAC Summer School en Workshop. LDAC brengt onderzoekers en bedrijven samen om met behulp van semantische web technologieën samen te werken aan de verdere digitalisering van de bouwsector.

We zullen een use case verzorgen voor deelnemers aan de Summer School en verschillende presentaties tijdens de workshop. We zijn er trots op deze community te ondersteunen en kijken ernaar uit om samen te werken met experts op dit gebied.

Meer informatie op de website: https://linkedbuildingdata.net/ldac2023/

14 februari 2023

Webinar digitale gegevensuitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Vrijdag 24 februari delen we de resultaten van de praktijkcase ‘digitale gegevensuitwisseling tussen opdrachtgever en -nemer o.b.v. een ILS, het gebruik Linked Data-standaarden en IFC en het toepassen van een data-controleportaal’ op de #onlineFriday van digiGO BIM Loket.

Meer info en inschrijven via deze link.

16 januari 2023

BIM-Connected 5 jaar 🎈

Vorige maand hebben we samen met vrienden en bekenden uit ons netwerk ons 5-jarig bestaan gevierd. Het is ongelooflijk mooi om te zien dat deze organisatie van enkele personen paar jaar geleden is uitgegroeid tot een energieke club van bijna 20 collega’s, verdeeld over een consultancy en software team. Begonnen met het geloof de bouwsector en IT dichter bij elkaar te brengen, om zelf die brugfunctie te vervullen. Het geloof in het gebruik en toepassen van open standaarden. Onze missie om een hoger niveau van informatievastlegging en -uitwisseling te bereiken. Onze drive om innovatief sterk te zijn én te blijven, maar het wel praktisch toepasbaar te houden.

We proosten op nog mooie jaren, waar we met iedereen stappen blijven zetten in data gedreven werken én daarmee meerwaarde te creëren in de gebouwde omgeving.

7 oktober 2022

DigiDare Award top 3

We zijn top 3 geëindigd bij de DigiDare award 2022! 🏅

Samen met TenneT en Qirion hebben we Wistor ingezet als datacheck-portaal.

De award beloont succesvolle voorbeelden van digitale samenwerking in de praktijk. Uit 45 andere projecten uit de gebouwde omgeving heeft de juri ons geselecteerd voor de top 3. We zijn erg trots op dit resultaat!

25 juli 2022

DigiDare Award 2022 | Video inzending BIM-Connected i.s.m. TenneT en Qirion

Bekijk hieronder de video van onze inzending t.b.v. de DigiDare Awards 2022. 2 Weken geleden is er een filmploeg bij ons over de vloer gekomen om een filmpje te maken over onze inzending, een samenwerking met TenneT en Qirion.

Samen met TenneT en Qirion heeft BIM-Connected een ILS (informatieleveringsspecifiactie) opgesteld, getest en waar nodig bijgewerkt. Het testen is gedaan aan de hand van een echt lopend project waar TenneT de opdrachtgever van is en Qirion de opdrachtnemer. Doel van TenneT, en haar ILS, is om gestructureerde en betrouwbare data van de opdrachtnemer terug te ontvangen. Een uniek hulpmiddel hierbij is het data controleportaal van BIM-Connected, waarmee de opdrachtnemer zelf haar eigen data (BIM-modellen in IFC en alfanumerieke data) kan checken tegen de eisen van TenneT. Snel inzicht, snel inspringen op fouten en gedurende het proces opleveren van kwalitatieve data.

Wat dit project bijzonder maakt is dat dit een voorbeeldproject is voor andere partijen, met name opdrachtgevers zoals asset eigenaren. Er zijn namelijk verschillende bekende sectorstandaarden toegepast in de praktijk, denk aan de BIM-standaard ISO 19650, geometrische data o.b.v. IFC, alfanumerieke data o.b.v. Linked Data (NEN 2660) en de data-uitwisseling o.b.v. ICDD (ISO 21597). Hierop aanvullende de TenneT standaarden EIR (Exchange Information Requirements), GIR (Geometric Information Requirements) en de ILS.

Meer weten over dit genomineerde project? Neem contact op met Jakko Heinen – jakko.heinen@bim-connected.com – 06 53339382.

23 juni 2022

DigiDare Award | Geselecteerd als één van de tien kanshebbers

BIM-Connected is samen met haar partners TenneT en Qirion (onderdeel van Alliander) geselecteerd t.b.v. onze gezamenlijke inzending betreft inspirerende voorbeelden van digitaal samenwerking in onze sector. Uit 45 inzendingen zitten we bij de shortlist van 10 initiatieven.

Doel van dit initiatief was dat TenneT als opdrachtgever gestructureerde en betrouwbare informatie geleverd krijgt van haar aannemers. Dit op basis van (open) standaarden in de sector, zoals ISO19650, IFC, Linked Data (W3C) en ISO 21597 (ICDD containers). Wat dit initiatief bijzonder maakt is dat we het doel hebben verwezenlijkt door middel van een lopend project als casus te gebruiken, de belangrijkste stakeholders te betrekken en daarbij gezamenlijk te evalueren en te verbeteren. TenneT als opdrachtgever die eisen en randvoorwaarden opstelt, Qirion als opdrachtnemer dat het project uitvoert en data moet terug leveren conform deze eisen en randvoorwaarden en BIM-Connected als specialist op digitaal informatiemanagement en het toepassen van de genoemde open standaarden.

Deze casus heeft aangetoond dat opdrachtgever en opdrachtnemer efficiënter en kwalitatief beter kunnen werken door middel van het uitwerken van een goede ILS (informatieleveringsspecificatie), juiste wijze toepassen van open standaarden en daarbij vervolgens minder arbeidsintensief werk komt kijken vanwege de automatische data-controles die uitgevoerd kunnen worden op de aangeleverde data.

Meer weten over deze casus? Of hoe jij als opdrachtgever of opdrachtnemer efficiënter, sneller en geautomatiseerd (project)data kunt uitwisselen? Lees onze aanstaande ‘data-uitwisseling’-blogs op onze website of neem contact met ons op.

Meer info:

DigiDare Award | BIM-Connected

16 november 2021

Datagedreven Facility Management kernthema 2022

Verzuip je in de data voor het optimaliseren van het onderhoud van je gebouwen? Benieuwd naar hoe BIM jou kan helpen met het structureren van je Asset informatie? Geïnteresseerd in de BIM-visualisatie van de staat van je beheerobject?

Datagedreven Facility Management is één van de kernthema’s voor 2022. Dit onderschrijft FMN – Facility Management Nederland. BIM-Connected doet veel op dit vlak. We zijn overtuigd dat het BIM gedachtegoed een toegevoegde waarde levert voor Facility Management.

Op technologisch vlak werken we aan casussen waarbij een BIM-model gelinkt is aan een Facility Management systeem. Hierdoor verbetert de representatie (of digital twin), door de asset data uit eerdere levensfasen te combineren met nieuwe informatie.

Ons makkelijk toepasbare en light-weight tool BIM-Bridge slaat de brug tussen het BIM-model en het Facility Management systeem. Data kan makkelijk bi-directioneel worden toegevoegd, waardoor er waardevolle informatie ontstaat t.b.v. analyses, controles en beslissingen.

Meer weten hoe BIM-Connected jouw facility management processen optimaliseert? Volg onze publicaties, webinars of neem contact op voor een goed gesprek of demo!

17 september 2021

Kennissessies weer van start op kantoor

(interne) Kennisdeling is een hoge prioriteit bij BIM-Connected. Vandaag weer begonnen met een kennissessie op kantoor. Deze stond in het tegen van de kracht van BIM-Bridge (demo). Volgende week discussie en vraag en antwoord op: Why semantic web / linked data? De week daarop: Reasoning and semantics workshop.

Fijn dat we dit weer op kantoor kunnen doen!

Categorieën

Delen