10 januari 2022

Communicatie tussen mensen en computers

‘Vliegtuigen vliegen niet als vogels’

In de december editie van het universiteitsmagazine !ntervisiE wijdt Bob van Thiel een kort artikel over het belang van communicatie tussen mens en computer binnen de digitale transitie in de gebouwde omgeving. Het is geen gegeven dat vooruitstrevende technologie onze hedendaagse uitdagingen en problemen ‘even oplost’. De digitale transitie staat voor (mee)bewegen, meenemen, leren en aanpassen en acceptatie van mensen. Draagvlak creëren en de juiste expertise inzetten om de computer en data gedreven werken in te zetten voor de gebruiker en het te volgen proces.

!ntervisiE magazine

Categorieën

Delen