Ketenintegratie van bouw tot en met beheer: voorkom deze vijf meest gemaakte implementatiefouten

Geplaatst op 17 februari 2022 door BIM-Connected

Bij ketenintegratie van bouw tot en met beheer, werken meerdere partijen samen aan een gezamenlijk doel. Dit resulteert in een hogere kwaliteit, lagere kosten en een sneller en efficiënter proces. Een succesvolle ketensamenwerking heeft dus veel voordelen, maar voor je hiervan kunt genieten, is het zaak om aan de slag te gaan met de implementatie. Om ervoor te zorgen dat jij goed en efficiënt een ketenintegratie kunt opstarten, zetten we de vijf meest gemaakte implementatiefouten voor je op een rij. Zo kun je deze in jouw praktijk voorkomen.

Implementatiefout #1: Het proces wordt per project opnieuw opgezet

Wanneer je kiest voor ketensamenwerking en met meerdere partijen samen gaat werken aan de bouw en/of het beheer van een asset, kan dit ertoe leiden dat het proces per project opnieuw wordt opgezet. Dit zorgt voor een trage start van projecten, waar je eigenlijk juist snelheid wilt behalen. Om te voorkomen dat het proces per project opnieuw vormgegeven moet worden, kun je processen zoveel mogelijk standaardiseren. Werk daarnaast met vaste partners, zodat je allebei al weet hoe het proces eruit ziet. Zo maak je geen trage, maar een vliegende start.

Implementatiefout #2: Steeds opnieuw afstemmen 

Wanneer je bij ketenintegratie steeds samenwerkt met nieuwe partijen, zorgt dit ervoor dat je steeds opnieuw zaken moet afstemmen. Dit kost tijd en gaat ten koste van de kwaliteit. Zonde! Om dit te voorkomen is het slim om te kiezen voor partnerships voor het aanpakken van het totale probleem. Zorg ervoor dat je op elkaar ingespeeld bent of raakt. Zo moet je de eerste keer dat je samenwerkt nog wel het een en ander afstemmen, maar daarna steeds minder. Dat levert veel voordeel op.

Implementatiefout #3: Geen duidelijk einddoel

De derde implementatiefout waarmee je te maken kunt krijgen wanneer je aan de slag gaat met ketenintegratie in bouw en beheer, is het ontbreken van een duidelijk einddoel. Dit houdt in dat je steeds teruggaat in het proces of werk opnieuw moet uitvoeren, omdat de verkeerde weg is bewandeld in het proces. Vanzelfsprekend wil je dit zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan door te werken met gestandaardiseerde processen binnen de drie ketenniveaus: tussen mensen, afdelingen en teams binnen één businessunit (intern), tussen verschillende businessunits binnen één organisatie (intern) en tussen verschillende organisaties (extern). Hierbij geldt: oefening baart kunst. Daarnaast kan inzicht in de mogelijkheden helpen om preventieve maatregelen te nemen.

Implementatiefout #4: Applicaties implementeren zonder aan de keten of onderlinge interoperabiliteit te denken

Een andere implementatiefout wanneer je kiest voor ketenintegratie in combinatie met BIM, is het implementeren van applicaties zonder aan de keten of de onderlinge interoperabiliteit te denken. Dit bemoeilijkt de samenwerking door vendor lock-ins en zorgt voor dubbele data, die vervolgens weer tot fouten leidt. Je kunt deze applicatiefout voorkomen door intern en extern open standaarden te gebruiken en hierop applicaties selecteren en configureren. Maak hierbij van te voren afspraken over hoe je komt tot interoperabiliteit en over de manier van samenwerken met data.

Implementatiefout #5: Re-entry van data

Een belangrijke implementatiefout wanneer je in de ketensamenwerking met BIM werkt, is de re-entry van data in verschillende systemen. Dit houdt in dat dezelfde data in verschillende systemen wordt ingevoerd, waardoor deze dubbel is en er gemakkelijk verschillen en fouten kunnen ontstaan. Hoe kun je dit voorkomen? Allereerst is het belangrijk om een ILS of meerdere ILS-en op te stellen. Zorg daarnaast voor interoperabiliteit: dit wil zeggen dat de keten zonder beperkingen kan samenwerken. Tot slot moet de ander de data ook accepteren. Alleen het afleveren van de data is niet voldoende. BIM Bridge kan helpen een BIM-model gebaseerd op een ILS of BIM-protocol te verifiëren en te verbinden aan verschillende systemen, om zo re-entry van data te voorkomen.

Categorie: Ketensamenwerking