Zeventien voordelen van een succesvolle ketensamenwerking in de bouw; van ontwerp tot en met beheer

Geplaatst op 3 februari 2022 door BIM-Connected

Ketensamenwerking in de bouw, van ontwerp tot en met beheer, zorgt voor een hogere kwaliteit eindproducten en oplossingen, stelt Bouwend Nederland. Een keten die goed samenwerkt verspilt minder, daagt uit tot innovatie, werkt veiliger en past zich eenvoudig aan ontwikkelingen in de markt aan. In dit artikel zetten we per fase van de asset levenscyclus de voordelen op een rij. Ook vertellen we je per fase waar je als organisatie rekening mee moet houden om een succesvolle ketensamenwerking te implementeren.

Initiatieffase

Voordeel #1: Het verkrijgen van de benodigde informatie (grondonderzoeken, financiële ramingen, impact op omgeving) in deze fase, beperkt risico’s in de vervolgfasen en bevordert de ketensamenwerking.

Deze fase is het begin van een succesvolle ketensamenwerking. Om in de initiatieffase succesvolle ketensamenwerking te implementeren, is het belangrijk om op een goede, gestructureerde manier (SMART) het Programma van Eisen (PvE) vast te leggen. Dit zorgt voor een belangrijke basis in de vervolgfase.

Voorlopig ontwerpfase

Voordeel #2: Wanneer de samenwerking goed verloopt kan er een voorlopig ontwerp gemaakt worden dat een goede invulling geeft aan de gestelde eisen en de uiteindelijke bedoeling.

Om in de voorlopig ontwerpfase een succesvolle ketensamenwerking te implementeren, is het essentieel om tot een ontwerp te komen dat aansluit bij de behoefte en de bedoeling van de initiatiefnemers. Daarbij zijn de eisen een middel om hier te komen, maar blijft een open communicatie daarnaast een belangrijk aspect om uiteindelijk een ontwerp te realiseren wat weergeeft wat de bedoeling is. 3D-visualisaties maken veel meer duidelijk dan vele woorden en tekeningen.

Definitief ontwerpfase

Voordeel #3: Een definitief ontwerp wat een goede invulling geeft aan de behoefte van de initiatiefnemers.

Voordeel #4: Geen frustratie en onbegrip over de bedoeling van de initiatiefnemers.

Voordeel #5: Beperkte controle en bijstelronden om te komen tot een gedragen ontwerp.

Een heldere en open communicatie is belangrijk om de intentie hiervan goed over te kunnen brengen. Blijf niet hangen in het communiceren via documenten en e-mail. Een 3D-visualisatie biedt veel meer inzicht voor gebruikers dan 2D-tekeningen.

In de definitief ontwerpfase komen verschillende disciplines bij elkaar. Zorg dat tijdens het ontwerp de data op elkaar aansluit. Maak afspraken over open standaarden en over hoe je samenwerkt.

Voorbereidingsfase

Voordeel #6: Het kunnen hergebruiken van de informatie uit de voorgaande fasen beperkt de hoeveelheid rework die gedaan moet worden.

Voordeel #7: Voorzien en oplossen van conflicten die mogelijk in de uitvoering kunnen ontstaan.

Stem in de voorbereidingsfase goed de verwachtingen met elkaar af op inhoud, proces, maar ook op te gebruiken applicaties, bestandsformaten en standaarden.

Realisatiefase

Voordeel #8: De uitvoering weet precies wat er moet gebeuren en alle informatie is beschikbaar.

Voordeel #9: Als de keten goed samenwerkt kunnen er eventueel nog aanpassingen van wensen doorgevoerd worden.

Voordeel #10: Er ontstaan geen fouten in de uitvoering van het ontwerp, door een goede samenwerking vooraf.

Zorg ervoor dat je in de realisatiefase werkt met actuele gegevens, die goedgekeurd zijn voor uitvoering. Het komt veel voor dat een deel van een project zich in de uitvoeringsfase bevindt, terwijl men ook nog bezig is met ontwerpen. Bijvoorbeeld: de fundering wordt al gemaakt, maar het ontwerp voor het dak is nog niet klaar. Het risico bestaat dan dat ontwerpers nog wijzigingen aanbrengen in gegevens die al op de bouw aanwezig zijn, of waar al mee wordt gewerkt. Dat kan bouwfouten veroorzaken.

Opleverings- en overdrachtsfase

Voordeel #11: De oplevering en overdracht van de asset en de bijbehorende informatie kan zonder veel inspanning naar tevredenheid worden gedaan. Het wordt meer een formaliteit dan een fase.

Voordeel #12: Men weet precies wat er overgedragen moet worden.

Zorg dat duidelijk is wat en wanneer er opgeleverd moet worden. Besteed net zoveel aandacht aan het opleveren van de fysieke asset als aan het opleveren van de bijbehorende informatie.

Exploitatiefase

Voordeel #13: De data ontvangen uit de oplevering en overdracht biedt een solide basis voor de benodigde data.

Voordeel #14: De data is gedurende de exploitatiefase ABC.

Voordeel #15: Alle benodigde informatie voor het in stand houden van de assets is direct beschikbaar.

Om in de exploitatiefase een succesvolle ketensamenwerking te implementeren, is het allereerst belangrijk dat de informatiebehoefte duidelijk is. Daarnaast moeten de processen om de informatiebehoefte actueel te houden zijn ingeregeld. Je moet zorgen dat de data in de exploitatiefase interoperabel is met elkaar en met de data uit de oplevering- en overdrachtsfase. Tot slot is het belangrijk om de datakwaliteit (ABC) te monitoren: dit is niet zomaar een gegeven.

Sloop- of renovatiefase

Voordeel #16: Het is duidelijk welke (herbruikbare) materialen en producten zich in de asset bevinden, door de juiste beschikbare informatie.

Voordeel #17: Voor grondige renovatie is alle benodigde informatie beschikbaar van de bestaande situatie.

Zorg in de sloop- of renovatiefase voor een goed informatiemanagement gedurende de voorgaande fasen. Documenteer daarnaast de data uit alle fasen. In de renovatiefase zijn bijvoorbeeld juist de ontwerptekeningen weer van belang.

Categorie: Ketensamenwerking