Vijf voordelen van ketenintegratie met BIM

Geplaatst op 10 maart 2022 door BIM-Connected

Twijfel jij nog om aan de slag te gaan met een succesvolle ketensamenwerking met behulp van BIM? Na het lezen van dit artikel ben jij hopelijk helemaal overtuigd. Een succesvolle ketensamenwerking met behulp van BIM heeft namelijk heel veel voordelen. We zetten de vijf belangrijkste op een rij. Ken jij ze al allemaal?

1. Informatie over de asset wordt net zoals de fysieke asset na verloop van tijd opgebouwd 

Wanneer je in de ketensamenwerking aan de slag gaat met BIM, wordt informatie over de asset net zoals de fysieke asset na verloop van tijd opgebouwd. Je hebt hierdoor informatie over de hele levenscyclus en kunt deze gedurende de hele cyclus hergebruiken. Dit zorgt voor jou als BIM-manager voor een betere aansluiting tussen de partners en bespaart tijd en kosten. Ook voor de hele organisatie gelden positieve effecten:

  • De organisatie werkt aan een digital twin; een data rijke intelligente representatie van het bouwobject.
  • De organisatie zet stappen op het gebied van BIM en zet de basis om meer datagedreven te kunnen werken.
  • De organisatie professionaliseert en kan op termijn effectiever werken. Beslissingen over areaal kunnen gefundeerd genomen worden in plaats van op onderbuikgevoel.

2. BIM draagt bij aan een efficiënte informatieoverdracht tussen systemen met zo min mogelijk menselijke handelingen

BIM gaat onder andere over interoperabiliteit. Dit betekent dat BIM bijdraagt aan het efficiënt overdragen van informatie tussen twee of meer systemen, waarbij zo min mogelijk menselijke handelingen komen kijken. Als BIM goed is geïntegreerd hoef jij je als BIM-manager minder zorgen te maken over de informatieoverdracht binnen het project en aan het einde van het project. Waar dit voorheen nog een black box was – zijn we compleet, hoeveel tijd kost het, is de data wel consistent? – landt de geverifieerde en geaccepteerde data nu direct op de juiste plekken en in de juiste systemen. De positieve effecten voor de rest van de organisatie zijn:

  • Een goede BIM-integratie maakt de informatieoverdracht efficiënter en daarmee ook korter en goedkoper.
  • Op de langere termijn kan de organisatie analyses gaan uitvoeren over de gestructureerde data die deze opbouwt.
  • Data is sneller gecontroleerd en geaccepteerd beschikbaar voor de gebruiker in zijn systemen.

3. BIM legt een digitale (data)verbinding tussen alle partijen in de keten

BIM is pas écht effectief bij implementatie in de gehele keten. In dit geval legt het een digitale (data)verbinding tussen alle partijen. Als BIM-manager kun jij hierdoor beter informatiemanagement bespreken en beter communiceren met de BIM-managers van andere bedrijven in de keten. Raakvlakken tussen partijen worden zichtbaar, hierdoor komen onvolkomenheden sneller aan het licht en kun je deze oplossen voordat ze fysiek gerealiseerd worden. Voor de rest van de organisatie geldt dat een goede samenwerking en BIM-integratie elkaar versterken. Data-integraliteit brengt pijnpunten aan het licht. Dit is niet altijd leuk, maar hierdoor wordt wel duidelijk waar de processen nog niet optimaal zijn ingeregeld en/of waar deze nog niet goed op elkaar aansluiten. Om verbeteringen te kunnen doorvoeren is tenslotte eerst inzicht nodig in waar deze verbeteringen nodig zijn.

4. Een BIM-model voorziet in de exploitatiefase in data, visualisatie, toegang tot precieze locaties en onderlinge relaties van (gebouw)objecten, systemen en installaties

In de exploitatiefase profiteer je als BIM-manager direct van een flinke meerwaarde omdat jouw informatie in data is opgeslagen en gevisualiseerd gepresenteerd kan worden. Dit is een belangrijke wens van projectleiders. Door goed informatiemanagement in de ketensamenwerking is de keten verrijkt met data en kan er een volledige dataset overgedragen worden naar de exploitatiefase toe, die men direct kan inladen in de applicaties in deze fase. Hierdoor is de overdracht van informatie geen hoofdpijndossier meer, maar een simpele output van de goede voorbereiding in de fase ervoor. Als BIM-manager heb jij geen nasleep meer met betrekking tot het aanleveren van data na de oplevering van de fysieke asset. De positieve effecten voor de rest van de organisatie zijn:

  • (Facility) bedrijven beschikken over betere inzichten en kunnen betere analyses uitvoeren.
  • De organisatie kan verder automatiseren omdat data volledig en naar wens wordt aangeleverd.
  • De automatisering zorgt ervoor dat asset managers tijd overhouden om andere ‘core’ werkzaamheden op te pakken, in plaats van data in te kloppen in systemen.

5. BIM draagt bij aan een betere samenwerking en communicatie in de keten

Een betere samenwerking en communicatie in de keten realiseer je (deels) met BIM. In een onderzoek door Canon onder 117 bouwbedrijven, variërend van klein tot groot, gaf 71% van de respondenten aan dat de ontwikkelingen met BIM-software het grootste effect hebben op het verbeteren van de digitale bedrijfsvoering. De reden hiervoor was voor velen de mogelijkheid om beter samen te werken met andere partijen. Als BIM-manager ervaar jij minder communicatieproblemen. Er kan goed geduid worden waarover gecommuniceerd moet worden. Ook zijn de partners in de keten beter op elkaar afgestemd, wat zorgt voor een vloeiender samenwerkingsproces en maakt dat jij minder bezig bent met het oplossen van problemen. De rest van de organisatie heeft minder te maken met frustraties over een slechte datakwaliteit van aanleverende partijen, is sneller gereed voor core taken en kan op managementniveau betere beslissingen maken.

De conclusie? Het combineren van ketensamenwerking van bouw tot beheer met BIM is een recept voor succes. Wil jij hier meer over weten of kunnen we jou hierbij ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Categorie: Ketensamenwerking