Dit zijn de meest voorkomende data-uitwisseling issues in de ketenintegratie (en zo kun je ze voorkomen)

Geplaatst op 3 maart 2022 door BIM-Connected

Jij ziet de voordelen van een succesvolle ketensamenwerking in bouw en beheer en wilt hier graag mee aan de slag met behulp van BIM. Vanzelfsprekend wil je dan dat dit proces zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Wij helpen je graag op weg door de meest voorkomende data-uitwisseling issues in de ketenintegratie met je te delen. Hierdoor weet je waar je op moet letten. Bovendien vertellen we ook hoe je deze kunt voorkomen. Zo gaat jouw organisatie een probleemloze ketensamenwerking tegemoet.

Issue: Bestaande data is niet ABC

Wanneer de bestaande data, die de input vormt voor de systemen, niet ABC (Actueel, Betrouwbaar en Compleet) is, is er bij de start van de ketensamenwerking al sprake van een onvoldoende niveau. BIM-modellen en de gekoppelde data kunnen dan geen eenduidig beeld geven van de data. Een andere oorzaak voor het niet ABC zijn van de data is slecht onderhoud van data in beheer managementsystemen (BMS-en). Elk nieuw project krijgt input-informatie vanuit de bestaande situatie. Informatie uit de beheerfase kan weer gebruikt worden voor de initiatieffase.

De oplossing

Zorg er simpelweg voor dat alle informatie ABC is en blijft. Besteed hiervoor aandacht aan het inregelen van processen. Het opzetten van automatische controles kan daarbij helpen, maar dit vervangt niet het menselijke aspect dat moet borgen dat de data ook actueel is.

Lees meer over BIM datamanagement in de exploitatiefase van de ketensamenwerking.

Issue: Niet dezelfde formats/standaarden gebruiken

Dit probleem ontstaat wanneer organisaties die informatie moeten opleveren dit doen in het format wat hen simpelweg het beste uitkomt of conform een afgesproken format wat niet goed aansluit op de behoefte van de organisatie die de informatie ontvangt. Oorzaken hiervoor zijn een gebrek aan (duidelijke) afspraken binnen de keten en het missen van de helicopterview over de keten heen.

De oplossing

  • Een helder ketenproces, waarbij duidelijk is welke informatie de volgende organisatie in de keten nodig heeft.
  • Het aansluiten van alle gebruikers in de asset levenscyclus voor het bepalen van de benodigde informatie.
  • Het maken van afspraken over overdrachtsmomenten in de keten.

Issue: Geen duidelijke afspraken over de te leveren data

Wanneer organisaties niet genoeg stilstaan bij de vraag ‘wat heb ik van de andere organisatie in de keten nodig, zodat ik mijn werk goed kan doen?’, worden er vaak ook geen duidelijke afspraken gemaakt over de te leveren data. Vaak wordt er data geleverd zonder dat de organisatie die data ontvangt in de keten erbij betrokken is. Er is geen communicatie en geen goed zicht op de volgende fase (de behoefte) in de keten.

De oplossing

Door een informatieleveringsspecificatie (ILS) te gebruiken maak je wél duidelijke afspraken over de te leveren data. Een goede, specifieke ILS geeft de juiste handvatten om de vragen welke informatie je moet aanleveren en hoe je informatie moet aanleveren aan een partij die er verder mee moet werken, te beantwoorden. Een ILS werkt alleen als beide partijen, dus de partij die de data oplevert en de partij die de data ontvangt, betrokken zijn bij het opstellen hiervan.

Lees meer over het opstellen van een informatieleveringsspecificatie voor alle partijen in een ketensamenwerking

Issue: Missende kennis en expertise

Missende kennis en expertise is een veel voorkomend probleem bij data-uitwisseling in de keten. Vaak worden werkzaamheden met betrekking tot data-uitwisseling bij specialisten belegd die verstand hebben van de inhoud, maar niet van data. Hun kennis reikt niet verder dan het delen van een PDF of een Excel-bestand met data via e-mail. Hierdoor mis je veel kansen en ontstaan er problemen.

De oplossing

Je kunt de behoefte aan kennis en expertise invullen door een BIM- of data specialist verantwoordelijk te maken voor de informatieoverdracht. Leg deze verantwoordelijkheid niet neer bij de inhoudelijke specialisten in het domein.

Issue: Geen verificatie en validatie van informatie en geen controle op de verwerking

Bij het ontwikkelen en bouwen van nieuwe assets, ligt de focus nog steeds voornamelijk op het fysiek goed bouwen hiervan. De informatiestromen die hiermee gepaard gaan krijgen in dit geval niet de aandacht die ze verdienen. Projectteams hebben simpelweg geen behoefte aan het juist aanleveren van data of zien niet de waarde en het belang hiervan. Zij willen daarnaast ook snel door met het starten van een nieuw project. Als gevolg hiervan wordt de inkomende informatie niet of onvoldoende geverifieerd en gevalideerd en is er geen controle op de verwerking van informatie. Vaak zijn de gevolgen hiervan pas later zichtbaar. De verantwoordelijke partij ondervindt hier zelf geen last van, maar de mensen die de informatie in een later stadium nodig hebben wel. Wanneer je waarde hecht aan een goede ketensamenwerking zijn verificatie, validatie en controle op de verwerking dan ook weldegelijk van belang.

De oplossing

  • Regel jouw proces zo in dat inkomende data consistent en volledig moet zijn, conform bijvoorbeeld een ILS.
  • Gebruik automatische verificatie tooling, zoals BIM-Bridge, om het verantwoordelijke team of de verantwoordelijke persoon te ondersteunen om een geautomatiseerd overzicht te creëren van de kwaliteit van de geleverde data.
  • Ga data zien als een asset, net zoals de fysieke asset buiten. Hiervoor moeten dezelfde contractuele beperkingen worden opgenomen. Stel bijvoorbeeld dat er pas betaald wordt als ook de data is aangeleverd, of dat de asset buiten pas in gebruik kan worden genomen als ook de dataleveringen op orde zijn.

Je weet nu wat de meest voorkomende data-uitwisseling issues in de ketenintegratie zijn en hoe je ze kunt voorkomen. Tijd om aan de slag te gaan! BIM-Connected helpt je hier graag bij. Wil je meer weten over onze ondersteuning? Of heb je te maken met een data-uitwisseling issue dat niet in dit overzicht staat? Neem contact met ons op.

Categorie: Ketensamenwerking