BIM maturity check: zo brengt Niels Vossebeld de volwassenheid van (externe) partijen in kaart

Geplaatst op 3 augustus 2022 door BIM-Connected

Hoe is het gesteld met de BIM maturity van jouw organisatie? De BIM maturity check is een meetinstrument dat helpt om de volwassenheid van organisaties en/of organisatiedelen in kaart te brengen.

Dit gebeurt door te kijken hoe zij scoren op verschillende aspecten die van belang zijn om op niveau data te kunnen managen. BIM-expert Niels Vossebeld houdt zich als onafhankelijk professional onder meer bezig met het in kaart brengen van de BIM volwassenheid. We vroegen hem hoe hij dit precies doet en waarom dit belangrijk is.

Waarom BIM maturity in kaart brengen?

Niels Vossebeld: “Veel organisaties zijn zoekende op het gebied van BIM. Het is een heel omvangrijk thema, waardoor je gemakkelijk het overzicht kwijt kunt raken. Bovendien zie ik binnen veel bedrijven dat er een afstand is tussen de werkvloer en het management, waardoor de communicatie over BIM niet optimaal verloopt.

Veel managers lopen ertegenaan dat het proces beter moet om op niveau data uit te kunnen wisselen. Maar ze weten niet waar ze moeten beginnen en hoe. Het in kaart brengen van de BIM maturity kan in deze gevallen uitkomst bieden.

De BIM maturity scan is onderdeel van een verbeterproces. Het is een middel waarmee personen uit verschillende organisatielagen met elkaar in gesprek kunnen gaan over waar de organisatie staat en waar deze naartoe wil. De scan maakt tastbaar hoe een organisatie ervoor staat op BIM-gebied en creëert inzicht in leerpunten en stappen die men kan zetten.”

Zelf werkt Niels het liefst met de BIM maturity scan ontwikkeld door de Universiteit Twente. “Deze veel toegepaste en beproefde tool maakt het voor veel mensen toch abstracte BIM concreet, door het op te delen in verschillende onderdelen”, vertelt hij. “Op deze 26 aspecten ga je als organisatie scoren hoe jullie ervoor staan op BIM-gebied.

Op welke vlakken zijn jullie al ver en op welke misschien nog minder ontwikkeld. De scan raakt verschillende delen van de organisatie, van de harde kant – zoals de datastructuur – tot de zachte kant – bijvoorbeeld mens en cultuur – en maakt zaken meetbaar. Het scoren op deze verschillende aspecten helpt je om zaken concreet te maken en een naam te geven, maar ook om knelpunten op te sporen. Hiermee kan je vervolgens aan de slag.”

Aan de slag

De BIM maturity check kan worden uitgevoerd door een BIM manager of een onafhankelijke adviseur. In beide gevallen in het belangrijk dat de uitvoerder voldoende inhoudelijke achtergrond heeft. Zo kan hij of zij de vertaalslag naar de praktijk maken: welke stappen moeten nu worden gezet?

Niels: “Wanneer je de BIM maturity in kaart wilt gaan brengen is het op de eerste plaats belangrijk om te bepalen op welk deel van de organisatie je de BIM maturity check wilt toepassen. Wil je de hele organisatie betrekken, alleen de afdeling Bouwkunde, iedereen die werkt voor een bepaalde klant of misschien wel alle partijen die aan één bepaald project werken?

Zoals bij elk verbeterproces is het belangrijk om mensen uit verschillende lagen van de organisatie te betrekken. Met deze groep mensen plan je vervolgens gesprekken waarin je de BIM maturity check gaat invullen. Na het invullen van de check zet je de resultaten op een rij.

Hoe staan jullie ervoor als het gaat om betrouwbaar invulling bieden aan gevraagde datadeel transacties en BIM? Waarin willen jullie zelf groeien? En welke vervolgstappen moeten hiervoor worden gezet? Met deze stappen kun je vervolgens aan de slag.”

Lees meer over hoe BIM de samenwerking en communicatie tussen projectfasen kan verbeteren.

Voordelen van het uitvoeren van de BIM maturity check

Het uitvoeren van de BIM maturity check heeft verschillende voordelen:

  • De check maakt het voor veel mensen abstracte BIM concreet, door het op te delen in verschillende onderdelen waarop je gaat scoren hoe jouw organisatie ervoor staat.
  • Omdat de check specifiek voor BIM-wereld is ontwikkeld, is deze gemakkelijk toe te passen. Bovendien is de tool uitgebreid gedocumenteerd door onderzoekers van de Universiteit Twente. Het is daarmee algemeen geaccepteerd en eenvoudiger toe te passen of communiceren over de grenzen van de eigen organisatie heen.
  • Na het uitvoeren weet je waar je staat op het gebied van BIM. Dit is belangrijk voor de eigen organisatie, maar ook in de communicatie met andere partijen.
  • Je weet welke stappen je nog moet zetten om jouw doel te bereiken en kunt hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan.
  • Het uitvoeren van de check zorgt voor betrokkenheid. De mensen met wie je de scan uitvoert krijgen de ruimte om hun inbreng en zorgen te delen en voelen zich betrokken bij het project.
  • Je kunt de check ook gebruiken als selectie- of inkoopmiddel. Wanneer je partners vraagt om deze in te vullen weet je waar zij staan op het vlak van BIM en wat eventuele knelpunten zijn.
Categorie: Data-uitwisseling