4 essentiële stappen voor het opzetten van een object type library (OTL)

Geplaatst op 29 juli 2021 door BIM-Connected

4 essentiële stappen voor het opzetten van een object type library (OTL)

Voor een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, maar ook bij beheer en onderhoud, is een snelle en eenvoudige data-uitwisseling onmisbaar. Hoe kun je deze op efficiënte wijze organiseren? Het antwoord daarop is het opzetten van een object type library.

Een OTL helpt data objectgericht structureren, zodat jij het overzicht houdt en informatie voor iedereen beschikbaar is. Een must wanneer je aan de slag gaat met de digitalisering van de asset levenscyclus. We delen vier essentiële stappen voor het opzetten van een object type library.

OTL: de object type library

Een object type library of OTL is een digitale bibliotheek gevuld met data waarin een informatiebehoefte gestructureerd wordt uitgedrukt. Je gebruikt deze gegevensstructuur voor het vastleggen van objecttypen, onderlinge relaties, eigenschappen en documenten (linked data), gebaseerd op de informatiebehoefte van een (gemeenschappelijk) domein, proces of organisatie.

Zo leg je uiteindelijk de informatiestructuur integraal vast. De OTL is dé basis om data tussen verschillende systemen, partijen en organisaties te stroomlijnen.

BIM - QW - Data-uitwisseling BIM en OTL gaan hand in hand - 3D Cover

In deze praktische business case, uitgevoerd bij TenneT, bespreken we mogelijkheden voor aannemers om data-uitwisseling met partijen praktisch in te richten.

Download de Business Case

De voordelen van een OTL

Het opzetten van een object type library heeft veel voordelen:

  • Een OTL draagt bij aan het spreken van één taal binnen de organisatie en de sector, door het gebruik van gestandaardiseerde objecttypen.
  • Een OTL beschrijft welke informatie hoe vastgelegd moet worden.
  • Een OTL helpt met het eenmalig vastleggen van objecttypen met gegevens en relaties om deze vervolgens meervoudig te gebruiken.
  • Een OTL op basis van open standaarden (NEN 2660) draagt bij aan het makkelijker uitwisselen van informatie intern en extern, mits de gehele organisatie en andere organisaties open standaarden toepassen.
  • Een OTL is computer interpreteerbaar, waardoor de computer gebruikers kan helpen met toepassen én geautomatiseerde controles.

In vier stappen op weg naar jouw OTL

De vier onmisbare stappen voor het opzetten van een object type library zijn het formuleren van een doel, het gebruiken van open standaarden, het zorgen voor een goede architectuur en het beschrijven van de informatiebehoefte.

Stap 1: Formuleer het doel van de OTL

Het opzetten van een OTL start met het formuleren van het doel. Dit zorgt ervoor dat de OTL straks daadwerkelijk de oplossing vormt voor jouw probleem. Het doel is bepalend voor de technische architectuur en de vervolgstappen. Wat wil je met de OTL gaan doen? Welk proces moet het ondersteunen? Welke functies wil je dat deze gaat vervullen? En welke van deze functies leveren snel waarde voor jouw organisatie?

Stem tijdens het opzetten de object type library continu af met de beslissers en gebruikers. Zo ontvang je steeds opnieuw feedback over de ontwikkelingen. Het formuleren van een doel is ook belangrijk om jouw business case te maken. Je kunt daarmee aantonen dat het project de investering waard is.

Stap 2: Gebruik open standaarden

Het gebruik van open standaarden maakt de uitwisseling van data makkelijker en sneller. Standaarden zoals NEN 2660 zijn daarom essentieel voor het opzetten van jouw OTL. Het baseren van (de architectuur van) de OTL op open standaarden, zorgt ervoor dat je de informatie uit kunt wisselen met andere organisaties en samenwerkingspartners. Deze organisaties committeren zich op hun beurt ook weer aan de standaard. Gebruik je geen open standaarden, dan kan de data-uitwisseling problemen opleveren.

Stap 3: Zorg voor een goede architectuur

De architectuur is de backbone van jouw OTL. Het zorgt ervoor dat de OTL goed uitgedrukt en bevraagd kan worden. Zo heb je in een paar klikken een overzicht van, bijvoorbeeld, alle viaducten gebouwd ná 1990.

De architectuur is daarnaast belangrijk voor data-uitwisseling met andere partijen. Het opzetten van de architectuur, ook wel de datastructuur, zorgt ervoor dat je de informatiebehoefte van objecten aan kunt geven. Denk bijvoorbeeld aan de naam, definitie, eigenschappen en relaties (raakvlakrelaties of relaties naar document). Zonder OTL is er sprake van ongestructureerde data, die moeilijk te interpreteren en te gebruiken is met veel communicatie voor meerdere partijen.

Stap 4: Beschrijf de informatiebehoefte

Het beschrijven van de informatiebehoefte is de essentie van de OTL. Wat is de juiste definitie van, bijvoorbeeld, een brug, welke eigenschappen zijn van belang om te weten en moeten dus ingevuld worden? Deze stap maakt voor iedereen duidelijk en eenduidig wat de behoefte is. Wordt de informatiebehoefte niet uitgedrukt, dan is er geen eenduidig beeld van de behoefte van een organisatie.

Het is dan mogelijk dat men bij het ene project wél vraagt naar de eigenschap ‘bouwjaar’ en bij het andere niet. Hierdoor mis je informatie die wel van belang kan zijn. Over de informatiebehoeften moeten bedrijfsbreed afspraken worden gemaakt. Ook documenten of relaties met andere objecten worden beschreven.

Met deze vier stappen kun je jouw organisatie-specifieke Object Type Library ontwikkeling gaan starten en vullen met informatie.

Categorie: BIM